AULA VIRTUAL DE ALMAS MERAKI

xénero, educación e crecemento persoal

¿Xérache ansiedade as dificultades
que poidan xurdir na adolescencia?

Séntesche con poucas ferramentas para apoiarlle en como xestionar as súas rrss, as súas relacións de amizade, os seus ligues, os seus estudos.

 

Estás desanimada/ou porque crees que a vosa comunicación xa non flúe e o voso vínculo está desgastado.

Sentes culpa porque os desacordos a miúdo acaban en discusións, castigos e conflitos.

Non entendes os seus cambios de humor, personalidade e identidade.

Tes medo aos riscos aos que está exposta a túa filla/ou (consumo de drogas, enganche ás redes sociais, relacións  sexoafectivas, fracaso escolar, problemas de autoestima, influencia do grupo de iguais)

Cústache ter claridade onde poñer límites e en que puntos ser máis permisiva/ou (flexible).

Necesitas claves para manexar os desencontros emocionais diarios.

Buscas transitar a adolescencia da túa filla ou fillo coa confianza e a calma dun budha.

Encantaríache ser o seu  influencer de carne e óso e non esa xente á que seguen  instagram,  youtube ou  tiktok.

Queres ter a man unha caixa de ferramentas para acompañar ás túas fillas/os nos seus retos vitais ( rrss, relacións, autoestima, sexualidade)

Tes a necesidade de que o vínculo con elas/es se fortaleza.

Queres que ela/el comparta contigo as súas preocupacións e che pida axuda cando senta confusión ou malestar.

Estás disposta/ou a que as situacións de distanciamento, enfado e desencontro dilúanse cara a espazos de empatía e comprensión mutua.

Curso: Claves para las familias de adolescentes desde el acompañamiento emocional

Con este curso….

PRESENTÁMOSCHE A AULA VIRTUAL DE ALMAS MERAKI

Damos o salto dos obradoiros presenciais á formación en liña

Levabamos tempo impartindo talleres a adolescentes en institutos sobre relacións sas e prevención das violencias machistas.

Cada día observabamos os retos e dificultades aos que se enfrontaba esta adolescencia “conectada”. Viamos nas conversacións que mantiñamos durante as sesións as súas inmensas potencialidades e tamén se asomaban tensións e dores en temas centrais para esta etapa vital.

Inquedanzas como:

atravesaban con forza a súa  autoconcepto, a súa autoestima, sen saber case como xestionalo.

A isto uníase un novo escenario: a dixitalización das relacións, do lecer, do coñecemento, en definitiva, da vida.

Desde as institucións públicas, asociacións de nais e pais e outros organismos preocupados pola situación da mocidade pedíannos formación para abordar todo o que se estaba poñendo en xogo con esta gran brecha xeracional.

 

As consecuencias que as redes sociais como Instagram,  Tiktok, Youtube estaban a ter nas súas experiencias vitais a todos os niveis e como isto xeraba un clima familiar cada vez máis tenso e con desencontros constantes.

Motivadas en apoiar ás familias no acompañamento da adolescencia, puxémonos a investigar, coa experiencia que tiñamos nas aulas e a nosa bagaxe formativa en educación, xénero e regulación emocional creamos esta formación que ofrece unha posibilidade de reencontro e conexión entre pais, nais e as súas fillas e fillos adolescentes.

O noso propósito é desde un principio axudar ás familias para construír unha nova ponte espazosa e robusta que lles permita vivir relacións sas, equilibradas e empáticas.

Que inclúe esta formación

Con esta formación axudámosche a:

Este curso É para ti sí...

Este curso NON é para ti sí...

Sara Vierna Fernández

Son educadora social e realicei o Máster en Xénero e Políticas de Igualdade na  Universitat de  València. Este tempo de formación serviume para entender desde unha perspectiva científica e académica a necesidade de revisar e reverter os efectos que ten o  patriarcado nas experiencias vitais das persoas e no funcionamento do sistema social no que vivimos.

Anos máis tarde, seguindo a miña paixón pola educación e o crecemento persoal realicei o posgrao de Educación Emocional e  Coaching Educativo na Universidade da Coruña co obxectivo de previr malestares  socioemocionales no conxunto da comunidade educativa.

Actualmente continuo a miña formación profesional en diferentes disciplinas que nutren o impacto dos meus proxectos como a comunicación non violenta, o  mindfulness e a  coeducación emocional.

Desde o 2012 desenvolvemento o meu traballo como  formadora e consultora en igualdade e educación emocional con familias, profesorado, alumnado e en empresas ou institucións públicas que teñen a vontade de repensar e potenciar a transformación das relacións cara ao benestar, a igualdade e o desenvolvemento persoal-comunitario.

A metodoloxía deste curso ...

Curso: Claves para las familias de adolescentes desde el acompañamiento emocional

Ir arriba